NOWE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 

I. Postepowanie o zamówienie publiczne powyżej 30 000 euro, prowadzone w trybie: "zapytanie o cenę."

Usługi portierskie w godzinach od 5:30 do 21:30 we wszystkie dni tygodnia. Rozpoczęcie od dnia 2021-01-01, zakończenie w dniu 2021-12-31.

Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

1)      dbanie o bezpieczeństwo osób przebywających w budynku, a w sytuacjach nagłych wspieranie portierów przy pomocy patrolu interwencyjnego;

2)      pilnowanie powierzonego mienia Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta;

3)      wydawanie kluczy do pomieszczeń upoważnionym pracownikom;

4)      wpuszczanie i wypuszczanie osób, przy pomocy przycisku zwalniającego elektromagnes;

5)      prowadzenie rejestrów: osób odwiedzających, ewidencji czasu pracy pracowników, zeszytu wydawania kluczy do pomieszczeń służbowych, rejestru pracowników wychodzących w czasie pracy w celach służbowych;

6)      zapisywanie zgłoszonych awarii, usterek i innych koniecznych napraw w zeszytach konserwatorów,

7)      telefoniczne zgłaszanie awarii dźwigów konserwatorom dźwigów, uwalnianie osób uwięzionych w windzie w przypadku awarii;

8)      pilne reagowanie w przypadku awarii wodociągowych, poprzez zakręcenie odpowiednich zaworów wodociągowych odcinających i telefoniczne wezwanie konserwatorów;

9)      pilne reagowanie w przypadku awarii elektrycznych, poprzez wyłączenie głównych wyłączników, ewentualne usunięcie przyczyn awarii (tylko portierzy z uprawnieniami elektrycznymi) i ponowne załączenie wyłączników lub wezwanie konserwatorów;

10)  jeden z Panów /Pań portierów posiadający uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV będzie wymieniał żarówki w dni świątecznie i wolne od pracy.

11)  obsługę centrali telefonicznej, łączenie rozmów przychodzących z 16 numerami wewnętrznymi oraz łączenie rozmów wychodzących;

12)  obsługę centrali sygnalizacji alarmu pożaru POLON 4200 i dwóch systemów oddymiania klatek schodowych, zgłaszanie awarii konserwatorom systemów;

13)  obsługę centrali alarmu antywłamaniowego do garaży;

14)  obsługę systemu nagłośnienia budynku, z kaplicy i portierni do wszystkich pokoi mieszkalnych;

15)  obsługę systemu zewnętrznych kamer, z rejestratorem i monitorem znajdującym się na portierni;

16)   sprzątanie, a w zimie odśnieżanie terenu garaży oraz chodników od ul. Kawęczyńskiej i od Al. Tysiąclecia, w tym zjazdu dla wózków inwalidzkich, ponadto prowadzenie zeszytu odśnieżania;

17)  w razie potrzeby pomoc na oddziałach przy przenoszeniu łóżek i mebli.

 

II. Zamówienia publiczne do 30 000 euro, do realizacji w 2020 roku.

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, przy ul. Kawęczyńskiej 4b w Warszawie, informuje że w celu dokonania rozeznania rynku, zbiera oferty cenowe na sprzedaż i dostawę jednorazowych:

 - kombinezonów

 - fartuchów

 - rękawic

 - maseczek

 -oraz płynów do dezynfekcji,

 Szczegółowych informacji w sprawie składania ofert udziela Adam Szczepański, tel. 506262039.

 

  

III. Plan zamówień publicznych do 30 000 euro z terminem realizacji w roku kalendarzowym 2021:

1. Sprzedaż i sukcesywna dostawa mrożonek.

2. Sprzedaż i sukcesywna dostawa mięsa i wędlin wieprzowych i wołowych.

3. 

4. Sprzedaż i sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych tzw. "sypkich."

5. Sprzedaż i sukcesywna dostawa artykułów czystościowych.

 

IV. Postępowania zakończone:

1) Sprzedaż i dostawa artykułów mleczarskich w 2021 roku.

W celu dokonania rozeznania rynku zwrócono się do kilku firm, z prośbą o złożenie ofert cenowych na dostawy mleka i nabiału w 2021 roku. Wymagane było aby oferowane firmy zagwarantowały ceny stałe przez cały rok. Otrzymaliśmy 3 ważne oferty:

a) oferta firmy: Hurtownia BB Bożena Bąk. Cena oferty brutto 75814,88 zł,

b) oferta firmy: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kosowie Lackim, ul. Parkowa 2, 03-330 Kosów Lacki. Cena brutto oferty 74 776,41 zł,

c) oferta firmy: INTER -MLECZ Sp. z o.o., ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa. Cena oferty brutto 74 127,69 zł.

Wybrano ofertę najtańszą, tj. ofertę nr 3, firmy INTER -MLECZ Sp. z o.o.

 

2) Monitoring sygnału pożarowego z centrali POLON 4200 do Jednostki Państwowej Straży Pożarnej (drogą radiową i telefoniczną) w 2021 roku

W rejonie ul. Kawęczyńskiej takie usługi może świadczyć ograniczona ilość firm. W ramach usługi wymagane jest m. in coroczne sporządzenie obowiązkowego protokołu ze sprawdzenia UTA (Urządzenia do Transmisji Alarmów), które jest własnością DPS. Porównano oferty dwóch firm:

a) TELTECH Sp. z o.o. ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa. Cena całkowita oferty wynosi 3173,40 zł brutto /rok,

b) NOMA2 Sp. z o.o. ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice. Cena oferty brutto 2804,40 zł./rok.

Wybrano ofertę najtańszą, tj. ofertę nr 2, firmy NOMA2 Sp. z o.o.

 

3) Usługi informatyczne w 2021 roku.

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu na naszej stronie internetowej oraz liczne rozmowy telefoniczne, otrzymaliśmy dwie ważne oferty:

a) Oferta firmy PMT Paweł Świerżewski. Cena oferty 1 845,00 zł brutto /m-c. Firma specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług informatycznych w 4 domach pomocy społecznej.

b) Oferta dotychczasowej firmy informatycznej Wieża S. C. Cena oferty 1 772,00 zł/m-c.

Wybrano ofertę najtańszą firmy Wieża s.c. Dużą zaletą świadczenia usług informatycznych są usługi zdalne.

 

4) Obsługa techniczna -konserwacja systemów i urządzeń ochrony przeciwpożarowej, w celu utrzymania ich w stałej sprawności technicznej w 2021 roku.  

W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, dotychczasowej firmy: BSD Instal Sp. z o.o. Cena miesięcznej konserwacji 800,00 zł. netto

 

5) Konserwacja wewnętrznych instalacji i urządzeń w 2021 roku

(powierzchnia budynku wynosi ok. 4 700 m2):

W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, dotychczasowej firmy: 

Zakład Robót Instalacji Sanitarnych, Gazowych, C.O., Ogólnobudowlanych REMI Kazimierz Szczotka.

 Cena miesięcznej konserwacji 1100,00 zł netto.

 

6) Konserwacja 7 szt. dźwigów osobowych i towarowych w budynku w 2021. 

Z uwagi na dużą awaryjność dźwigów, zwłaszcza drzwi szybowych dwóch dużych dźwigów osobowych, konserwację będzie wykonywała dotychczasowa firma: 

LIFT  T. Gajewski, K. Kobla H. Kobla Sp. J. Cena miesięcznej konserwacji 1030,00 zł netto.

  

 

7) Sprzedaż i sukcesywna dostawa pieczywa w 2021 roku.

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z wyboru Dostawcy pieczywa

 

8) Sprzedaż i sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw w 2021 roku.

 Protokół z wyboru dostawcy.