Nowe zamówienia na 2022 rok kalendarzowy:

1) Planujemy zawarcie umowy na świadczenie usługi monitoringu pożarowego. Monitorowanie odbywa się dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową i telefoniczną) i dotyczy lokalnego Systemu Sygnalizacji Pożaru z centralą PLON 4200. System podłączony jest do Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej nr 5 PSP przy ul. Marcinkowskiego w Warszawie. W ramach wynagrodzenia należy dokonać corocznego przeglądu Urządzenia Transmisji Alarmów (UTA). UTA powinny posiadać oznaczenie "EC" oraz powinny posiadać możliwość automatycznego odbioru potwierdzenia dotarcia sygnału do Państwowej Straży Pożarnej (co jest wymagane wg nowej normy europejskiej PV-EN 54-21 z 2009 r.)