I. Aktualne postepowania:

 

Postępowanie o zamówienie publiczne

na sprzedaż i dostawę materiałów opatrunkowych w 2021 roku

w postępowaniu poniżej kwoty 130 000 zł, tj. poza przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm./

w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1).