Zamówienia publiczne do 30 000 euro

 

 

 

 

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

1. Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych tzw. "sypkich". Nr sprawy: DAG-351-1/2020.

W dniu 2020-04-08 zaproszono 5 firm do złożenia ofert cenowych. Do zaproszenia dołączono Formularz cenowy, w którym podano ilości planowanych zakupów do końca 2020 roku. Wymagano, aby deklarowane ceny były stałe w czasie obowiązywania umowy.

Do dnia składania ofert, tj. do 2020-04-22 do godz. 10:00 wpłynęły 3 ważne oferty:

1)      Oferta firmy: ALMAX –DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., Panieńszczyzna, 21-002 Jastków. Cena brutto oferty wynosi 25 674,43 zł /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery 43/100 złotych/.

2)      Oferta firmy: Hurtownia „BB” Bożena Bąk, ul. Grójecka 1, 05-530 Góra Kalwaria. Cena brutto oferty wynosi 26 534,45 zł /słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset trzydzieści cztery 45/100 złotych/.

3)      Oferta firmy „INTER –MLECZ” Sp. z o.o., ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa. Cena brutto oferty wynosi 30 362,12 zł /słownie: trzydzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa 12/100 złotych/.

Wybrano ofertę najtańszą, tj. ofertę nr 1, którą złożyła Państwa firma ALMAX –DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.                 

W dniu 2020-04-27 podpisano umowę nr 10DP/UM/16/2020, z firmą ALMAX DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. Umowa została zawarta do dnia 2020-12-31.

 

 

 

 

 

 

2. Sprzedaż i dostawa artykułów czystościowych. Nr sprawy: DAG-351-2/2020.

W dniu 2020-04-08 zaproszono 3 firmy do złożenia ofert cenowych. Do zaproszenia dołączono Formularz cenowy podano ilości planowanych zakupów do końca 2020 roku.

Do dnia składania ofert, tj. 2020-04-23 do godz. 10:00 wpłynęły 2 ważne oferty:

1)      Oferta firmy LIBRA Plus, ul. Skrajna 3, 05-091 Ząbki. Cena sumaryczna 25 321,76 zł /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 76/100 złotych/

2)      Oferta firmy LAMZI S. C. Zbigniew Archiciński, Mariola Lejnert, ul. Skarbka z Gór 132 D/23, 03-287 Warszawa. Cena sumaryczna 27 678,28 zł brutto /słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem 28/100 złotych/.

Wybrano ofertę nr 1, którą złożyła firma LIBRA Plus. Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę najtańszą.

W dniu 2020-04-27 podpisano umowę nr 10DP/UM/17/2020 z wybrana firmą LIBRA Plus, z siedzibą przy  ul. Skrajnej 3, 05-091 Ząbki. Termin obowiązywania umowy do dnia 2020-12-31.

 

3. Sprzedaż i dostawa mrożonek do Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, przy ul. Kawęczyńskiej w Warszawie. Nr sprawy: DAG-351-3/2020.

W celu dokonania rozeznania rynku zwrócono się do trzech firm (producenta i dwóch hurtowni) z prośbą o złożenie ofert cenowych na dostawy mrożonek.

Do dnia 2020-05-14 do godz. 10:00 wpłynęły dwie ważne oferty od hurtowni:

1)      Oferta firmy BAJ III Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 140/56, 00-061 Warszawa.  Cena brutto oferty (bez pozycji pierogi z mięsem) wynosi 12 379,48 zł /słownie: dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć 48/100 złotych/.

 

2)      Oferta firmy Świat Mrożonek S.C., ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa. Cena brutto oferty 12562,79 zł /słownie: dwanaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa 79/100 złotych/.

Dostawca podał ceny zgodnie z Formularzem cenowym.

UZASADNIENIE WYBORU:

Wybrano ofertę najtańszą, tj. ofertę nr 1, firmy BAJ III Sp. z o.o. Sp. K.