Zakończone postępowania o wartości zamówienia poniżej 130000,00 zł na 2023 rok:

 

1. Sprzedaż i dostawa mięsa i wędlin wieprzowych i wołowych oraz drobiu.

Termin składania ofert upłynął w dniu 2022-11-30 o godz. 9:00. 

 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

 

 

2. Sprzedaż i dostawa mleka i artykułów mleczarskich.

Termin składania ofert upłynął w dniu 2022-11-30 o godz. 11:00. Ofertę należało złożyć w zaklejonej kopercie do sekretariatu na I piętrze.

Wybrano dotychczasowego Dostawcę: "INTER -MLECZ" Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Matuszewskiej 14, 03-876 Warszawa. Cena rocznej dostawy wg oferty wynosi 126 848,70 zł netto /brutto. Faktyczna cena dostaw wynikać będzie z faktycznie zamówionych ilości i cen jednostkowych artykułów.

 

Należy podkreślić, że w całym 2022 roku firma ta nie podniosła ani razu swoich cen, pomimo inflacji.

 

3. Sprzedaż i dostawa pieczywa.

Termin składania ofert upłynął w dniu 2022-11-30 o godz. 10:00. 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania. 

 

 

 

4. Sprzedaż i dostawa mrożonek na kuchnię.

Termin składania ofert upłynął w dniu 2022-11-30 o godz. 12:00.

Ofertę należało złożyć w zaklejonej kopercie do sekretariatu na I piętrze. 

 

 

 

Zakończone postępowania o wartości poniżej 130 000,00 zł:

 

1. Usługi portierskie w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, przy ul. Kawęczyńskiej 4b w Warszawie. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 2022-11-24 o godz. 14:00, w pokoju kierownika.

Termin realizacji zamówienia od dnia 2023-01-01 od godz. 5:45 do dnia 2023-12-31 do godz. 19:15. 

 Oferty mogły złożyć wszystkie firmy świadczące tego typu usługi.

Termin składania ofert upłynął w dniu 2022-11-24 o godz. 10:00. 

 

 2. "Sprzedaż i dostawa świeżych owoców i warzyw."

Termin składania ofert  upłynął w dniu 2022-11-25 o godz. 09:00. W terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta, dotychczasowego Wykonawcy: "Veggo K i J Bis Spółka Jawna," z siedzibą przy ul. Słowiczej 15/2, 02-170 Warszawa. Cena brutto oferty 58038,30 zł.

 

Ceny jednostkowe produktów netto będą obliczane poprzez doliczanie stałych przez cały rok narzutów Dostawcy do cen przeciętnych, podanych w aktualnej na dany dzień, cedule Warszawskiego Rolno –Spożywczego Rynku Hurtowego S. A. w Broniszach. 

 

3. Konserwacja instalacji gazowej, kanalizacyjnych, wodociągowych, centralnego ogrzewania i węzła co i cwu.

 Termin składania ofert upłynął w dniu 2022-11-29 o godz. 12:00. 

W terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta firmy: Usługowy Zakład Robót Instalacji Sanitarnych, Gazowych, C.O., Ogólnobudowlanych „REMI” Kazimierz Szczotka. Cena miesięcznej konserwacji wynosi 1 755,00 zł netto. 

 

Z uwagi na ciągle zmieniające się ceny i głównie braki asortymentu (zgłaszane przez dostawców), 

poniższe postępowania planowane są dopiero w styczniu 2023 r.:

 

1) Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych tzw. sypkich.

 

2) Sprzedaż i dostawa czystościowych artykułów.