Ułatwienia dostępu

Zamówienia publiczne

NOWE POSTEPOWANIA 
o wartości szacunkowej do 130 000,00 zł netto


1) Sprzedaż i dostawa mleka i nabiału.

Termin składania ofert upłynął w dniu 2023-11-30 o godz. 12:00. 
Wpłynęła jedna ważna oferta firmy: "INTER -MLECZ" Sp. z o.o.
Cena oferty brutto 121 258,10 zł.
 


2) Sprzedaż i dostawa świeżych owoców i warzyw.


Termin składania ofert upłynął w dniu 2023-11-30 o godz. 14:00. 
3) Sprzedaż i dostawa pieczywa.

Termin składania ofert upłynął w dniu 2023-11-30 o godz.: 13:00.
Wpłynęły dwie oferty:

a) Manufaktura Wypieków Sebastian Pozorek.
    Cena jednodniowej dostawy 207,69 zł.

b) Piekarnia Klementynka Przemysław Majkowski.
    Cena jednodniowej dostawy 201,19 zł


4
Usługa konserwacji systemów i urządzeń ochrony przeciwpożarowej,TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYNĄŁ W DNIU 2023-11-30 O GODZ. 11:00.

Wpłynęły dwie oferty:
a) FIRE PREVENT -KOMPLEKSOWE USŁUGI PPOŻ I BHP S.C.
    Cena rocznej konserwacji 11 070,00 zł brutto.
b) EM -SERWIS Eryk Zajda

      Cena rocznej konserwacji 10 800,00 zł brutto.

Budynek Domu Pomocy Społecznej w całości pełni funkcję mieszklaną. PKOB 1130 jest to budynek zbiorowego zamieszkania. Pensjonariuszki są zameldowane na pobyt stały.


5) Konserwacja instalacji kanalizacyjnych (sanitarnej i deszczowej), wodociągowych (wody zimnej i ciepłej wody użytkowej cwu), centralnego ogrzewania i węzła co i cwu. 

Termin składania ofert upłynął w dniu 2023-11-30 o godz. 10:00. 

Wpłynęły trzy ważne oferty:
a) Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe Szczepań Smogorzewski, Aneta Smogorzewska -Mamaj.
Cena miesięcznej konserwacji 4 500,00 zł netto (4 860,00 zł brutto)
Firma posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu remontów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji centralnego ogrzewania. Firma dołączyła referencje z wykonania dużych wartościowo robót.

b)Tomasz Jaskłowski.
  Cena miesięcznej konserwacji 2 800,00 zł brutto.

c) EM-SERWIS Eryk Zajda.
  Cena miesięcznej konserwacji 1633,10 zł netto (1763,75 zł brutto)
  Firma posiada doświadczenie w wykonywaniu napraw i usuwaniu usterek.


6) Konserwacja 7 szt. elektrycznych dźwigów w budynku:
  • osobowego Q-1800/6p  rej. 3127014382;
  • osobowego Q-1800/6p  rej. 3127014383;
  • osobowego Q-450/6p   rej. 3120012183;
  • towarowego Q-100/5p rej. 3127024231;
  • towarowego Q-100/5p rej. 3127024232;
  • towarowego Q-100/2p rej. 3127005529;
  • towarowego Q-250/2p rej. 3120005527,

zainstalowanych w Warszawie, przy ul. Kawęczyńskiej 4B

oraz platformy dla niepełnosprawnych, zamontowanej w samochodzie Renault Master.


Termin składania ofert upłynął w dniu 2023-11-30 o godz. 15:00.

W postępowaniu wpłynęły trzy oferty:
a) LIFT T. Gajewski, K. Kobla, H. kobla Sp. J.
   Cena miesięcznej konserwacji wynosi 1 664,10 zł brutto.

b) LIFT -POL SERVICE AND TECHNICAL LIFT SOLUTION Sp. z o.o.

   Cena miesięcznej konserwacji 1 704,00 zł brutto.

c) INWESTPROJEKT DŹWIG Sp. z o.o.
    Cena miesięcznej konserwacji 1 860,00 zł netto (2 038,80 zł brutto)
Postępowania o wartości zamówienia
powyżej 130 000,00 zł netto.


1) Usługi portierskie w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, przy ul. Kawęczyńskiej 4b w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 2023-11-21 do godz. 10:00, na Platformie e-Zamówienia (ezamowienia.gov.pl).

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania: 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e9412ab0-7ee0-11ee-9aa3-96d3b4440790  
Identyfikator postępowania ocds-148610-e9412ab0-7ee0-11ee-9aa3-96d3b4440790

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówienień Publicznych

Otwarcie ofert nastapiło w dniu 2023-11-21 o 10:15. Zamawiający przeznaczył kwotę 169 566,94 zł brutto. W postepowaniu wpłyneła jedna oferta firmy ROBEX Robert Zięba. Cena oferty netto /brutto 137 859,30 zł.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


2) Sprzedaż i dostawa mięsa i wędlin wieprzowych i wołowych oraz świeżego drobiu.


Informacja z otwarcia ofert


Termin składania ofert upłynął w dniu 2023-11-30 o godz.9:00.

ogłoszenie o przetargu

Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia :

ocds-148610-e9826bef-8476-11ee-a60c-9ec5599dddc1


Publikujemy wzór umowy z powodu problemów technicznych na Platformie e-Zamówienia:

wzór umowy do przetarguInformacje archiwalne 
Zakończone postępowania o wartości zamówienia poniżej 130 000,00 zł: 

POSTĘPOWANIA Z 2023 ROKU

1. Dostawa i instalacja systemu kontroli dostępu (KD), rejestracji czasu pracy (RCP Master Roger 4 Roger, nr indeksu RCPM4-100) wraz z zakupem serwera integracji w wejściu głównym do budynku Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta oraz instalacji licencji z innymi systemami. 

Rozstrzygnięcie.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I ZMIANY W SWZ


2. Zakup środka trwałego -wielofunkcyjnego aparatu do elektroterapii i laseroterapii typu PhysioGo 701C lub równoważnego. 

Protokół z wyboru dostawcy środka trwałego.


3. Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych tzw. sypkich.

Termin składania ofert upłynął w dniu 2023-01-18 o godz. 10:00. Ofertę należało złożyć w zaklejonej kopercie do sekretariatu na I piętrze w Domu Pomocy Społecznej (osobiście lub wysłać listownie). Oferty zostały otwarte w dniu 2023-01-18 o godz. 11:00, w pokoju kierownika.

Protokół z otwarcia ofert.

Protokół z wyboru Dostawcy.


4. Sprzedaż i dostawa czystościowych artykułów.

Termin składania ofert upłynął w dniu 2023-01-18 o godz. 12:00. Ofertę należało złożyć w zaklejonej kopercie do sekretariatu na I piętrze w Domu Pomocy Społecznej (osobiście lub wysłać listownie). Oferty zostały otwarte w dniu 2023-01-18 o godz. 13:00, w pokoju kierownika.

 Protokół z otwarcia ofert.

Protokół z wyboru Dostawcy.


5. Usługa konserwacji: obsługa techniczna systemów i urządzeń ochrony przeciwpożarowej.

 Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
Kontakt

Miasto Stołeczne Warszawa

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Regon 015259640, NIP 525-22-48-481

Dom Pomocy Społecznej

Im. Św. Brata Alberta

Ul. Kawęczyńska 4b

03-772 Warszawa

Numery telefonów:

biuro: 22 670 48 85

centrala: 22 619 58 02

pracownik socjalny: wew. 13

tel. /fax: 22 670 43 18

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyszukiwarka