Ułatwienia dostępu

Grant NFZ

Informujemy, że Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta,
przy ul. Kawęczyńskiej 4b, 03-772 Warszawa

otrzymał grant nr COVID.19.07.71


W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA
ROZWÓJ 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


W ramach tego Programu Narodowy Fundusz Zdrowia -Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, przyznał grant w wysokości 40 008,35 zł (słownie: czterdzieści tysięcy osiem złotych i trzydzieści pięć groszy), który jest finansowany z następujących źródeł:

a) ze środków europejskich 84,17 % wydatków kwalifikowalnych Projektu, tj. 36 535,30 zł

b) ze środków dotacji celowej 15,83 % wydatków kwalifikowalnych Projektu, tj. 3 473,05 zł

Grant zostanie przeznaczony na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu,

zgodnie z warunkami określonymi w Zarządzeniu nr 118/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (ze zmianami).

Image
Image
Image

Kontakt

Miasto Stołeczne Warszawa

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Regon 015259640, NIP 525-22-48-481

Dom Pomocy Społecznej

Im. Św. Brata Alberta

Ul. Kawęczyńska 4b

03-772 Warszawa

Numery telefonów:

biuro: 22 670 48 85

centrala: 22 619 58 02

pracownik socjalny: wew. 13

tel. /fax: 22 670 43 18

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyszukiwarka