Ułatwienia dostępu

Zakres świadczonych usług

Zakres świadczonych przez Dom usług oraz wszelkie działania personelu mają na celu stworzenie Mieszkańcom dobrych warunków bytowych oraz miłej atmosfery, dającej naszym mieszkankom poczucie własnej wartości i godności.

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta świadczy:

1)   usługi w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:

   - miejsce zamieszkania,

   - wyżywienie i organizację posiłków,

   - posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza,

   - utrzymanie czystości w pokojach mieszkalnych,


 2)   usługi opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach
       życiowych zapewniając:

   - całodobową opiekę  pielęgnacyjną i opiekuńczą,

   - niezbędną pomoc w załatwianiu codziennych spraw.


3)   usługi wspomagające polegające na:

   - umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

   - umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,

   - podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu Mieszkańców,

   - organizacji świąt i uroczystości okazjonalnych,

   - zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności Mieszkańców,


4)   usługi  pracy  socjalnej  polegające na:

   - pomocy  w procesie adaptacji,

   - pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,

   - pomocy w utrzymywaniu kontaktów z rodziną Mieszkańca i środowiskiem,

   - udzielaniu informacji o świadczeniach i dostępnych formach pomocy.


Dom umożliwia i organizuje Mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów. 
Dom Pomocy Społecznej nie świadczy usług zdrowotnych.

Kontakt

Miasto Stołeczne Warszawa

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Regon 015259640, NIP 525-22-48-481

Dom Pomocy Społecznej

Im. Św. Brata Alberta

Ul. Kawęczyńska 4b

03-772 Warszawa

Numery telefonów:

biuro: 22 670 48 85

centrala: 22 619 58 02

pracownik socjalny: wew. 13

tel. /fax: 22 670 43 18

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyszukiwarka