Ułatwienia dostępu

Grant Wsparcie dla Mazowsza

PROJEKT NR POWR.02.08.00-00-0100/20

"WSPARCIE DLA MAZOWSZA"

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020


Informujemy, że Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, ul. Kawęczyńska 4b, 03-772 Warszawa otrzymał grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” nr: POWR.02.08.00-00-0100/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Środki finansowe z otrzymanego grantu zostaną przeznaczone na wsparcie personelu DPS w zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie pensjonariuszy i personelu w zakresie przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19.

Wysokość otrzymanego grantu wynosi 255 311,93 zł, w tym dotacja bieżąca:

1) ze środków UE: 215 176 89 zł.

2) ze środków budżetu państwa: 40 135,04 zł.

Image
Image
Image

Kontakt

Miasto Stołeczne Warszawa

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Regon 015259640, NIP 525-22-48-481

Dom Pomocy Społecznej

Im. Św. Brata Alberta

Ul. Kawęczyńska 4b

03-772 Warszawa

Numery telefonów:

biuro: 22 670 48 85

centrala: 22 619 58 02

pracownik socjalny: wew. 13

tel. /fax: 22 670 43 18

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyszukiwarka